پیام
متن متن متن متنمتنمتنمتنمتنمتنمتن متن متنمتنمتن متن متنمتنمتن متن متنمتنمتن متن متن متن متن متن
آنکس که بداند و بداند که بداند/ اسب خرد از گنبد گردون بجهاند
بهترین علم آن است که سود مند باشد. (علی (ع) )
پیامبر اعظم (ص): من شهر علم و علی (ع) درب آن است.
سخن ماند از ما همی یادگار / تو با گنج، دانش برابر مدار (حکیم فردوسی)
بیارای دل را به دانش که ارز / به دانش بود چو بدانی بورز (حکیم فردوسی)
فزون است از آن دانش اندر جهان / که بشنود گوش آشکار و نهان (حکیم فردوسی)
بیاموز و بشنو ز هر دانشی / بیابی ز هر دانشی رامشی (حکیم فردوسی)
اگر دانشی مرد گوید سخن / تو بشنو که دانش نگردد کهن (حکیم فردوسی)
به دانش فزای و به یزدان گرای (حکیم فردوسی)
َیِّدُوا العِلمَ بالکِتابِ؛ علم را، با نوشتن در بند کشید. (پیامبر اعظم (ص))
آفَةُ العِلمِ النِّسیانُ؛ آفت دانش، فراموشى است. (پیامبر اعظم (ص))
السُّؤالُ نِصفُ العِلم؛ پرسش نیمى از دانش است. (پیامبر اعظم (ص))
خَیرُ العِلمِ مانَفَعَ؛ بهترین علم آن است که مفید باشد. (امام علی (ع))
زکات دانش، آموزش به کسانى که شایسته آنند و کوشش در عمل به آن است. (امیرالمومنین (ع))
ز دانش دل پیر برنا بود
زگهواره تا گور دانش بجوی
حضرت علی (ع) می فرمایند: سرآمد فضیلت ها دانش است و نقطه پایان فضیلت ها نیز دانش است.
شعار دانشی شرکت برق منطقه ای اصفهان: شبکه پایدار با مدیریت دانش
زکات علم نشر آن است. امام علی
۱۳۹۵/۵/۵
پرسشنامه ارزیابی مدیریت دانش سازمان بهره وری آسیایی

پرسشنامه ضمیمه با هدف ارزیابی وضعیت مدیریت دانش در شرکت برق منطقه ای اصفهان تهیه شده است. با عنایت به اینکه پاسخ دقیق سوالات می تواند کمک زیادی به برنامه های آینده شرکت برای بهبود وضعیت فرآیندهای کاری بنماید، خواهشمند است پس از پرینت گرفتن آن به دقت به سوالات پاسخ داده و سپس به دفاتر روابط عمومی تحویل نمایید.

با تشکر از همکاری شما در رشد و ارتقا بهره وری شرکت برق منطقه ای اصفهان

فایل های پیوست شده
APO Qustionary.pdf